Iekšējās kārtības noteikumi.

1.       Iegādājoties fitnesa kluba abonementu un vienreizēju apmeklējumu, klients piekrīt  kluba iekšējiem kārtības noteikumiem.

2.       Iegādātais abonements ir paredzēts lietošanai vienai personai, nodot to citām personām aizliegts.

3.       Fitnesa klubs patur tiesības atteikt klientam iegādāties abonementu, paskaidrojot atteikšanas iemeslus.

4.       Fitnesa klubs iesaka pirms nodarbību uzsākšanas konsultēties ar ārstu, īpaši gadījumos, ja Jums ir bijušas sirds, asinsvadu slimības, muguras, locītavu traumas, citas nopietnas slimības vai jūs neesat pārliecināts par savu veselības stāvokli.

5.       Fitnesa kluba klientam patstāvīgi jāseko savam veselības stāvoklim. Gadījumos, kad kluba administrācijai ir aizdomas par klienta veselības stāvokli, tad klubam ir tiesības pieprasīt klientam ārsta atļauju   nodarboties ar sportu un apmeklēt kluba trenažieru zāli vai aerobikas nodarbības.

6.       Ja treniņa gaitā klientam parādās nepatīkamas sāpes vai “galvas reiboņi”, diskomforta sajūta, nekavējoties ir jāpārtrauc nodarbība un jāgriežas pēc palīdzības pie trenera vai sporta kluba administrācijā.

7.       Fitnesa klubs neatbild par klienta veselības stāvokli.

8.     Klients ir tiesīgs griezties pie kluba personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu un tml., nekavējoties, lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.

9.       Grupu nodarbības kavēšana vairāk par 10 minūtēm ir bīstama Jūsu veselībai, tāpēc treneris var liegt Jums piedalīties nodarbībā.

10.    Nav atļauts patstāvīgi pielietot individuālu horeogrāfiju un brīvos svarus bez atbilstošas trenera atļaujas grupu nodarbību laikā.

11.  Lai izvairītos no traumām un veselības traucējumiem, iesakām noklausīties treneru instruktāžu un apmeklēt nodarbības, kas atbilst Jūsu fiziskās sagatavotības līmenim.

12.    Ierodoties fitnesa klubā abonements ir jāuzrāda administratoram.

13.    Fitnesa kluba telpās ir aizliegts fotogrāfēt, filmēt veikt audio ierakstus, kopēt un pavairot sporta kluba izdotos materiālus bez kluba vadības rakstiskas atļaujas.

14.    Fitnesa klubā nav atļauts apmeklēt grupu nodarbības citu klubu un organizāciju treneriem, kā tikai ar īpašu kluba vadības atļauju.

15.    Aizliegts lauzt, demolēt un citādi bojāt sporta kluba inventāru, iekārtas un telpas. Par sabojāto inventāru sporta kluba administrācija ir tiesīga pieprasīt samaksu.

16.    Klientiem aizliegts patvaļīgi ieslēgt, izslēgt un regulēt – mūzikas centrus un ventilācijas iekārtas.

17.    Klients ir personīgi atbildīgs par personiskajām mantām, sporta klubs neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām.

18.    Skapīša atslēgas nozaudēšanas gadījumā klients maksā soda naudu 10.00 euro apmērā.

19.    Atslēga pēc nodarbībām jānodod kluba administrācijā.

20.    Nodarbības jāapmeklē atbilstošos sporta apavos (maiņas) un sporta tērpā.

21.    Trenažieru zāli aizliegts apmeklēt ar basām kājām un atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

22.    Lūdzam ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos klientus, tādēļ kluba telpās (arī garderobēs un dušās) aizliegts skūt kājas, bārdu, paduses u.tml.

23.    Dušā nedrīkst lietot medu, kafijas biezumus un citus ķermeņa skrubjus.

24.    Fitnesa klubā aizliegts ievest dzīvniekus.

25.    Izmantotais inventārs pēc lietošanas jānoliek atpakaļ vietā.

26.    Fitnesa kluba vadībai ir tiesības izdarīt izmaiņas nodarbību sarakstā.

27.    Fitnesa kluba vadībai ir tiesības izmainīt pakalpojumu cenas.

28.    Fitnesa klubs ir tiesīgs atteikt klientam pagarināt abonementu, ja klients ir pārkāpis iekšējās kartības noteikumus vai citādi traucējis kluba darbībai.

29.    Aizliegts nodarboties un atrasties sporta kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī.

30.    Ja klients atrodas reibuma stāvoklī kluba darbinieki ir tiesīgi neielaist viņu kluba telpās.

31.    Fitnesa kluba telpās ir aizliegts smēķēt.

32.    Aizliegts skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos  kluba klientus un personālu.

33.   Fitnesa kluba darbinieki ir tiesīgi palūgt klientu atstāt sporta kluba telpas un teritoriju, ja klients pārkāpis iekšējās kartības noteikumus vai citādi traucējis kluba darbībai.